You are currently viewing Digitalni marketing – online svet mogućnosti

Digitalni marketing – online svet mogućnosti

Marketing je, zapravo, ponavljanje jedne iste stvari iznova i iznova, upakovane u niz različitih formi… a digitalni marketing je isto to – samo online. Bez obzira na to kojim se biznisom bavite, za potrebe bilo kakve promocije i oglašavanja, od izuzetne važnosti je marketing plan. Izrada marketing strategije primarna je stavka pri plasiranju bilo kog proizvoda ili usluge.

Sve popularniji, efektivniji i dostupniji, postao je i email marketing, predstavljajući snažnu sponu između korisnika i biznisa.

Kada je tema digitalni marketing cena, mnogi istu žele da znaju – kako bi, ne samo uložili u usluge digitalnih marketara, već se ovim poslom možda i sami bavili. Danas, sve više biznisa posluje online, a dobro isplaniran online marketing od esencijalne je važnosti za rast, razvoj, prodaju i brojne druge stavke jednog biznisa.

Šta je digitani marketing?

Najjednostavnija definicija digitalnog marketinga jeste – marketing online. U digitalni marketing spadaju sve aktivnosti koje zahtevaju korišćenje elektronskih uređaja ili interneta, kao što su društvene mreže, pretraživači, email i drugi internet kanali koji omogućavaju što brže i efikasnije povezivanje sa kupcima.

Budućnost marketinga bez sumnje leži u digitalizaciji, čak 80% ljudi kupuje na internetu dok 83% otkriva nove proizvode na Instagramu.

Brojni faktori utiču na neverovatan rast digitalnog marketinga. Potrošači cene nove mogućnosti kao i besplatne online sadržaje koji su im konstantno na raspolaganju.

Online marketing novog doba pogodan je jer se može vremenski uskladiti, tako da se do potencijalnih kupaca dopre u pravom trenutku. Takođe, ovakav vid marketinga dozvoljava testiranje alternativnih medija i poruka u traganju za najekonomičnijim pristupom, istovremeno čineći da ponuda i strategija direktnog marketara bude manje vidljiva za konkurente.

Marketing plan

Marketing je sve oko nas, a kao takav jedna je od, ako ne i najznačajnija komponenta svakog biznisa. Marketing predstavlja aktivnost, proces kreiranja i komuniciranja, set sposobnosti, spoj različnitih segmenata kao što su content marketing, email marketing, digitalni marketing, socijalne mreže i mnogi drugi. Pre svega, marketing – kako tradicionalni, tako i digitalni (posebno digitaln) može biti beskrajno zabavan jer daje bezbroj mogućnosti za rast i razvoj na različitim poljima.

Dobar marketing plan je ključni deo uspeha u poslovanju. Isto tako, dobar marketing nije slučajan već je rezultat pažljivog planiranja, pravljenja strategija i realizacije istih.

U neke od najznačajnijih komponenata marketinškog plana spadaju precizno, jasno I koncizno opisan proizvod ili usluga koje vaš biznis nudi, ciljna grupa, određivanje cene, mesto (gde se prodaje proizvod, fizička lokacija ili digital) i, naposletku ali izuzetno značajno – promocija (gde kreativnost dolazi do izražaja). Promocija nudi mnoštvo opcija i relevantna je jer će, pre svega, prodati uslugu i proizvod – a to je uvek krajnji cilj.

Uz briljantan marketing plan predstavićete vrednost klijentima, daćete odgovore na njihova pitanja i ponudićete rešenje njihovog problema.

Digitalni marketing cena

Izrada marketing strategije

Da li vam je poznat princip marketing strategije i onoga što ista predstavlja? Odgovarajuća strategija, pre svega, ima fokus na kontinuirano unapređenje celokupnog procesa marketinga i sastoji se od niza bitnih stavki na koje marketari treba da obrate pažnju pri kreiranju jasnog biznis plana, i usled istraživanja tržišta. Nekada je tradiconalni marketing nudio iako efikasna, ograničavajuća rešenja – a danas, uz, online marketing – nebo je granica. Na scenu su stupili inovativni pristupi promociji i prodaji, dajući celokupnoj marketinškoj biznis priči dodatnu, izuzetnu vrednost.

Internet je omogućio kreiranje superiorne strategije promocije i prodaje, na brz, kvalitetan i efikasan način – uz minimalna ulaganja, do maksimalne zarade. Svakako, korišćenje interneta jeste tehnička prednost, ali to ne baca u zaborav činjenicu da je za uspeh bilo kog biznisa bitno imati jasan cilj, a zatim viziju i plan kako do istog doći. U okvire marketing strategije spadaju, ne samo interakcija između potrošača, kompanija i saradnika, već i aktivnosti bazirane na vrednosti (istraživanje vrednosti, stvaranje vrednosti i isporuka vrednosti).

Bitno je istražiti na koji način kompanija može da identifikuje šanse za ponudu novih vrednosti, koji je efikasan način na koji može da ih stvori a zatim kreira kvalitetnu ponudu tržištu, i naposletku – na koji način kompanija može da isporuči što više vrednosti.

Baš u skladu sa gore pomenutim stavkama – biznisima je potrebna dobro definisana marketing strategija za istraživanje vrednosti. Za njen razvoj potrebno je shvatiti odnose i interakcije između tri prostora:

  1. kognitivni prostor potrošača
  2. prostor kompetencija kompanije
  3. prostor resursa saradnika

Sve zastupljeniji je email marketing

Email marketing jedan je od, i izrazito značajan instrument direktnog marketinga. Kroz email komunikaciju, na lak i kvalitetan način dopire se do potrošača, kako bi im se isporučili proizvodi i usluge bez korišćenja marketing posrednika. Direktni marketari tragaju za merljivim odgovorom, što je uglavnom narudžba kupaca – tačnije, kupovina proizvoda ili usluge koju biznis nudi.

Email je savršen kanal izgradnje dugoročih odnose sa kupcima, a danas – ovaj vid promocije i prodaje izuzetno se brzo razvija i ima najviše učinka, stoga, ne samo da je poželjan već je gotovo neophodan.

Kada je reč o osvrtu na email, i uopšteno na direktan marketing, u svojoj knjizi “Marketing menadžnent”, Filip Kotler i Kevin Keler navode:

Ukoliko kompanija dobro sprovede e-mail kampanju, ona ne samo da može da izgradi odnose sa kupcem već može da ostvari i dodatni profit. E-mail kampanja podrazumeva samo deo troškova “d-mail” kampanje ili kampanje direktne pošte. Na primer, kompanija Microsoft potrošila je oko 70 miliona dolara jedne godine na kampanje slanja redovne pošte. Danas ona šalje 20 miliona e-mail poruka svakog meseca i to po znatno nižim troškovima u odnosu na troškove kampanja u kojima se šalje redovna pošta. Zatim, kada se uporedi sa ostalim formama online marketinga, e-mail kampanja svakako je u prednosti. Stopa klika na baner reklame opala je na manje od jednog procenta, dok se stopa klika na dobro osmišljene e-mail poruke kreće na oko 80%.

Navedene su bitne smernice koje primenjuju vodeći e-mail marketari:

Dajte kupcu razlog da vam odgovori Kompanije bi trebalo da stimulišu pojedince da čitaju email poruke i online reklame, te da ponude e-mail igrice, takmičenja i nagradne igre.

Personalizujte sadržaj vaših e-mail poruka iSourse kompanije IBM šalje se svake nedelje direktno na e-mail kupaca na poslu i u njima se isporučuju samo “vesti koje oni sami izaberu” poput najava i nedeljnih novih obaveštenja. Kupci koji pristanu da im se šalju informatori biraju sa liste one teme koje ih zanimaju.

Ponudite nešto što kupac ne može da dobije preko direktne pošte Pošto e-mail kampanje mogu brzo da se obave, one mogu da ponude pravovremene informacije. Kompanija Trevelocity često šalje email kampanje u kojima daje ponudu jeftinih avio karata za one koji ih kupuju u poslenjem trenutku. Klub Med pomoću email poruka nudi neprodate, a snižene paket aranžmane za odmor i to potencjalnim kupcima iz svoje baze podataka.

Omogućite kupcima da se lako odjave Veoma je važno da online kupci imaju pozitivno iskustvo kada je reč o odjavljivanju. Prema najskorijim studijama, prvih 10 % web korisnika koji vrlo često komuniciraju online, uglavnom prenose svoje mišljenje putem emaila svojim prijateljima.

Online trgovci suočavaju se sa mnogim izazovima kada žele da prošire korišćenje e-trgovine u javnosti. Kupci moraju osećati da je informacija koju od njih dobijaju poverljiva i da drugi za nju neće saznati. Kupci moraju da veruju u sigurnost online transakcija. Kompanije moraju da podstaknu komunikaciju tako što će postojeće i potencijalne kupce navoditi da šalju svoja pitanja, predloge, pa čak i žalbe putem e-mail poruka.

Na pojedinim sajtovima nudi se opcija “call me” – kupac može da je odabere, a potom će ga pozvati predstavnik prodaje spreman da odgovori na sva pitanja. Predstavnici odeljenja za usluge kupcima mogu brzo da odgovore na poruke te vrste. Promućurni online marketari odgovaraće brzo, slati informatore, ponude specijalnih proizvoda ili promotivne ponude na osnovu istorije kupovina, podsetnike u vezi sa neophodnim servisom ili obnovom garancije ili pak obaveštenja o specijalnim događajima koje organizuju.

Direktni marketing mora da se integriše sa ostalim komunikacijama i aktivnostima kanala. Na ovaj način grade se profitabilni odnosi sa kupcima.

Maloprodavci kao što su Nordstrom, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue i Bloomingdales redovno šalju kataloge da bi dopunili prodaju na samim prodajnim mestima.

Digitalni marketing cena

Digitalizacija svega, pa tako i marketinga, sa sobom donosi nova pravila igre, nov način rada i nove cene. Iza naizgled jednostavnog, a zapravo kompleksnog sistema digitalnog marketinga – nalazi se tim stručnjaka. Pomenuti tim od, čini se, sitnih i nevidljivih stvari pravi profit, a upravo ti ‘nevidljivi’ detalji, esencijalni su za uspeh jednog biznisa online. U male tajne digitalnog marketinga spadaju termini kao što su:

SEO (Search Engine Optimization), postupak optimizacije web stranice, kako bi se bolje rangirala na internet pretraživačima

– Content marketing, kreiranje i promocija sadržaja

– Social media marketing, promocija brenda, usluge ili proizvoda na kanalima društvenih mreža poput Facebooka, Instagrama, Twitera, Linkedina…

PPC (Pay Per Click), način rasta saobraćaja na web sajtu plaćanjem svaki put kada se klikne na određeni oglas. Najpoznatiji primer PPC-a su Google Ads

– Affiliate marketing, zarada putem dobijanja proviziju od promocije tuđih proizvoda ili usluga na svojoj online platformi

– Native advertising, način oglašavanja koji obezbeđuje sadržaj na osnovu iskustva korisnika. Pomenuti oglasi ugrađeni su u vizuelni dizajn određene online platforme, ali po sadržaju nemaju veze sa njom, niti je prekidaju na bilo koji način. Primer ovakve reklame su brojne vrste sponzorisanih objava

– Marketing automation, ili marketing automatizacija odnosi se na softver koji služi za automatizaciju osnovnih marketinških operacija

– Email Marketing, efikasan i efektivan način komunikacije biznisa sa klijentima putem emaila

– Online PR, plasiranje odgovarajućih, pažljivo odabranih informacija putem najčešće socijalnih mreža

– Inbound Marketing, kreiranje sadržaja na mreži, kako bi se privukla adekvatna ciljna publika, tačnije kupci.

Sve gore pomenute stavke zahtevaju veliko znanje, brojne veštine, kreativnost i sposobnost da se proizvod ili usluga sa lakoćom prodaju. Shodno tome, postavljaju se i odgovarajuće cene usluga digitalnog marketinga.

Оставите одговор