• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Kontakt podaci

Ime i Prezime

Poslovna email adresa

Da li prodajete proizvode ili usluge?

Izaberite odgovor.

Koji vid marketinga trenutno koristite?

Možete izabrati više odgovora.

Koja je najveća prepreka koja Vas trenutno sprečava da postignete svoje ciljeve rasta? (Ovo je najveća stvar u kojoj Vam možemo pomoći, pa dajte što više detalja o tome šta mislite da vas sprečava)

Vaš odgovor

Koliki je vaš mesečni prihod TRENUTNO?

Koliki je vaš mesecni prihod TRENUTNO? (€)

Koliki mesečni prihod ciljate da postignete?

Odaberite ponudjeni odgovor.

Sta vas najbolje opisuje

Odaberite ponudjeni odgovor.

Koliko Vam prosečno klijent donese zarade tokom celokupne saradnje sa vama?

Odaberite ponudjeni odgovor.

Koliki Vam je mesečni budžet za marketing?

Odaberite ponudjeni odgovor.

Na skali od 1-10 koliko ste zainteresovani da postanete nas klijent?

Odaberite ponudjeni odgovor.